Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

 

Dofinansowaniu mogą otrzymać przedsiębiorcy na projekty dotyczące uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.

 

Wnioskodawca:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa


Termin naborów:
06.03.2018 – 29.11.2018 (comiesięczna ocena złożonych wniosków)


Minimalna wartość projektu:
10 000 PLN


Maksymalna wielkość projektu:

1 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
50%
 
Koszty kwalifikowalne:
a. opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego
b. pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika
c. pokrycie kosztów tłumaczenia
d. pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania
e. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego


Skontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne


Nabór jest skierowany do MŚP i obejmuje projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Efektem wdrożenia technologii muszą być nowe lub znaczącą ulepszone produkty/usługi na skalę przedsiębiorstwa.


Termin naborów:
15.02.2018 – 24.05.2018


Wnioskodawca:
Sektor MŚP


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
brak


Maksymalna wielkość dofinansowania:

6 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
do 70%


Koszty kwalifikowalne:

- Koszty zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynku lub budowli
- Koszt zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej w wys. maks. 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
- Zakup lub wytworzenie środków trwałych
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
- Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków, budowli lub ich części
- Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do wdrożenia nowej technologiiSkontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2.1 Badanie na rynek

Konkurs dla projektów wdrożeniowych (inwestycyjnych)
Konkurs dotyczy wdrożenia przez przedsiębiorcę innowacyjnego produktu na rynek, gdzie przeprowadzone wcześniej badania własne lub zlecone, zostały poparte zgłoszeniem ochrony własności przemysłowej.


Termin naboru:
I nabór: 05.09.2017 – 28.02.2018
II nabór: 20.03.2018 – 05.12.2018


Wnioskodawca:
Sektor MŚP


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
5 000 000 PLN - przedsiębiorstwa mikro i małe
10 000 000 PLN - przedsiębiorstwa średnie


Maksymalna wielkość dofinansowania:

20 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
do 70%


Koszty kwalifikowalne:

- Środki trwałe - zakup maszyn, urządzeń
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie, systemy B2B itp.
- Koszt doradztwa
- Koszt nieruchomości niezabudowanej, nabycie lub wytworzenie nieruchomości zabudowanej wraz z zakupem robot budowlanych i materiałów – do 20% kosztów kwalifikowalnych
- Eksperymentalne prace rozwojoweSkontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet korzyści płynących ze współpracy z naszą firmą. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji, wykorzystując w ten sposób nasze wieloletnie doświadczenie dotacyjne zdobyte w instytucjach państwowych i prywatnych. Przyjmujemy do realizacji tylko projekty, po ich pełnej bezpłatnej weryfikacji pod względem zakresu inwestycji oraz kryterii konkursowych. Podnosimy w ten sposób możliwości uzyskania dotacji dla poszczególnych projektów.

Do głównych korzyści płynących ze współpracy z nami możemy wymienić:

 • Pełna darmowa weryfikacja pomysłu pod względem dotacyjnym
 • Profesjonalne przygotowanie wniosku o dotacje
 • Nadzór nad realizacją projektu w postaci jego rozliczania
 • Pozyskiwanie partnerów do projektu
 • Pozyskiwanie finasowania zewnętrznego i alternatywnego
 • Pomoc w uzyskaniu własności przemysłowej
 • Kreowanie innowacyjności

Praca nad projektem dotacyjnym, to znaczna ilość dokumentacji i nomenklatury unijnej, dlatego też korzyści płynące ze współpracy z nami, pozwolą w dużej części odciążyć Państwa z zaangażowania czasu i zasobów kadrowych w procesie aplikowania o dotację unijną. 

Sprawdź w jaki sposób pracujemy oraz jakie dotacje są obecnie dostępne:

Droga do dotacji - czyli jak pracujemy nad projektem

  Sprawdź jakie dotacje rozróżniamy, czemu i komu służą

  Dotacje dla firm na rok 2018

 

Kliknij już teraz w zakładkę kontakt i zadzwoń lub napisz do nas, a my zweryfikujemy Twój pomysł na dotację.

I.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

II.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Optimum Consult z siedzibą w Gdyni ul. Chylońska 115

IV.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

V.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

VI.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

VII.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VIII.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

IX.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Dokument oparty o wzór udostępniony przez serwis www.wszystkoociasteczkach.pl