Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Zaopiekujemy się Twoim projektem od pomysłu poprzez przygotowanie projektu, aż po jego końcowe rozliczenie.
Chcemy abyś czuł się bezpiecznie. Nomenklaturę dotacyjną pozostaw już nam.

Zrób krok i skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twój pomysł dotacyjny.

DOTACJE

Udzielamy informacji na temat:

» możliwych bieżących źródeł pozyskania dotacji

» długoterminowego planu możliwości dotacyjnych

Pomagamy w:

» znalezieniu źródła dotacyjnego dostosowanego do określonych potrzeb

» określeniu statusu przedsiębiorstwa MŚP pod kątem planowanego dofinansowania

» określeniu kwalifikowalności przedsięwzięcia i szans na pozyskanie dofinansowania

» znalezieniu odpowiedniej jednostki naukowej

» zastrzeżeniu własności przemysłowej

» skompletowaniu wymaganych przez źródło dotacyjne załączników (rejestracyjnych, bankowych itp.)

» rozliczaniu projektu


Przygotowujemy:

» wymagane przez źródło dotacyjne wnioski aplikacyjne

» wymagane przez źródło dotacyjne dokumenty tj. biznes plan, studium wykonalności, inne

» wnioski o płatności pośrednie i końcową w ramach rozliczania projektu

 

WSPÓŁPRACA B+R

» pozyskiwanie nowych kontaktów B+R

» zapoczątkowanie lub rozwinięcie procesu innowacyjności w przedsiębiorstwie

» wypracowanie własnej lub zakup własności przemysłowej

więcej...

 

DORADZTWO FINANSOWE

» opracowanie strategii rozwoju

» planowanie akcji marketingowych

» przygotowanie studium wykonalności, biznes planów itp.

więcej...

Często występującym problemem, jest rozróżnienie i wybór odpowiedniego konkursu dotacyjnego, pod własny pomysł. Najważniejszymi typami projektów dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa są projekty inwestycyjne lub badawczo-rozwojowe. Ich specyfika jest jednoznacznie różna i dotyka innej sfery rozwoju firmy. Dlatego też, poniżej przedstawiamy opis projektów dotacyjnych wraz ze skróconym opisem.

Powstaliśmy w celu świadczenia najwyższej klasy usług dla wszystkich osób i podmiotów, które widzą swój rozwój w finansowaniu zewnętrznym. Stawiamy na wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która doradza i wykonuje wszelkie podjęte przedsięwzięcia w sposób rzetelny z myślą o uzyskaniu jak najwyższych korzyści dla Państwa.
Każdy pomysł potrzebuje zoptymalizowanego pokierowania pozwalającego określić odpowiednią drogę do uzyskania dofinansowania.

Stawiamy na skuteczną realizację założonych celów

Znalezienie najlepszych, często innowacyjnych rozwiązań gwarantujących Państwa sukces to dla nas absolutny priorytet. Pomóc ma w tym kadra specjalistów (branżowych, finansowych) współpracująca z instytucjami i konsultantami, którzy łączą praktykę gospodarczą z najnowszymi tendencjami występującymi w obszarach ich zainteresowań prowadząc nierzadko własne badania naukowe.
Zajmujemy się przedsięwzięciami, które wymagają pozyskania zewnętrznych środków finansowych, a także projektami, które już otrzymały dotację. Zakres naszych usług pozwala na wykonanie wszystkich kroków do dofinansowania projektu. Współpraca z nami opiera się na wzajemnym zaufaniu, a każde wspólne działanie dąży do Państwa pełnej satysfakcji biznesowej.

 

Zadzwoń lub napisz, my z chęcią zweryfikujemy możliwości dotacyjne na osobnym spotkaniu.