Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

DOTACJE

Udzielamy informacji na temat:

» możliwych bieżących źródeł pozyskania dotacji

» długoterminowego planu możliwości dotacyjnych

Pomagamy w:

» znalezieniu źródła dotacyjnego dostosowanego do określonych potrzeb

» określeniu statusu przedsiębiorstwa MŚP pod kątem planowanego dofinansowania

» określeniu kwalifikowalności przedsięwzięcia i szans na pozyskanie dofinansowania

» znalezieniu odpowiedniej jednostki naukowej

» zastrzeżeniu własności przemysłowej

» skompletowaniu wymaganych przez źródło dotacyjne załączników (rejestracyjnych, bankowych itp.)

» rozliczaniu projektu


Przygotowujemy:

» wymagane przez źródło dotacyjne wnioski aplikacyjne

» wymagane przez źródło dotacyjne dokumenty tj. biznes plan, studium wykonalności, inne

» wnioski o płatności pośrednie i końcową w ramach rozliczania projektu

 

WSPÓŁPRACA B+R

» pozyskiwanie nowych kontaktów B+R

» zapoczątkowanie lub rozwinięcie procesu innowacyjności w przedsiębiorstwie

» wypracowanie własnej lub zakup własności przemysłowej

więcej...

 

DORADZTWO FINANSOWE

» opracowanie strategii rozwoju

» planowanie akcji marketingowych

» przygotowanie studium wykonalności, biznes planów itp.

więcej...